Anakumanda Playout

Anakumanda Playout

Anakumanda playout sistemi, stüdyo playout sistemlerinden farklı olarak, anakumanda sistemlerini kontrol edebilir nitelikte, yedekli çalışan bir yapıda olmalıdır. Sistem mimari olarak KJ ve Logo sistemleri ile konuşabilmeli ve bu sistemlerle entegre olabilmelidir.

Yedeklilik

Anakumanda playout sistemi tam yedekli olarak çalışabilmelidir. Çünkü sistem, 7 gün 24 saat çalışma prensibine göre dizayn edilmeli ve yayın sırasında donanımsal hata olması durumunda yedek sistem otomatik olarak devreye girmelidir. Sistem yapılandırıken ortak diskten okuyabileceği gibi kendi yerel disklerinden de okuyabilir. Önemli nokta ise bu iki sistemin tek bir noktadan kontrol edilebilmesidir.

Yedeklilik

Kontrol Edilebilirlik ve Kontrol Edebilirlik

Playout sistemi farklı yöntemlerle anakumandadaki sistemleri kontrol edebilmesinin yanında, yine başka sistemler tarafından da kontrol edilebilir olmalıdır. Bu sayede sistem üçüncü parti reklam yönetim, haber otomasyonu, kj ve logo sistemleri ile entegre olarak çalışabilir.

Kontrol Edilebilirlik ve Kontrol Edebilirlik

Dosya Kalite Kontrol

Anakumadan playout sistemleri doğrudan yayında olması nedeni ile en ufak hata yayında görülecektir. Bu nedenle anakumanda playout sistemleri hatasız çalışan sistemler olmalıdır. Hataların büyük kısmı dosyaların arızalı olması nedeni ile ortaya çıkar. Bu problemin önüne geçmek için otomasyon sistemlerinin içine giren dosyalar ya ingest sistemleri ile içeri alınmalıdır, ya da sisteme giren dosyaların kalite kontrolleri yapılmalıdır. Bu sayede hata sıfıra indirgenmelidir.

Dosya Kalite Kontrol

PROJELERİMİZ

clear

  Çözümler

  clear

  HABERLER more_horiz

  clear

  Langueges

  clear