Anakumanda Router Glue

Anakumanda Router Glue

Anakumanda Router Glue ekipmanları sistemleri bir arada tutan, ve projeye göre değişiklik göseren altyapı cihazlarıdır. Router sistemin kalbi denebilir, sistemde kullanılan kaynakların hepsi routera girilir ve yine router çıkışları görüntü mikseri, kayıtçılar vb sistemlere yönlendirilir.

Router

Router sistemin ortak merkezidir. Bütün kaynaklar router üzerinden yönlendirilir. Analog, SDI, IP, HDMI, VGA, DVI ( DVI, VGA, HDMI, Analog tümleşik olanlarına matrix switch şeklinde adlandırılmaktadır ve daha çok konferans salonu ve benzeri yapılarda kullanılır ) Anakumanda router çözümü ise günümüzde SDI sinyal ile kuruluyor, 4K, 3G SDI, HD SDI, SD SDI, ASI, Embed ses gibi özellikleri destekleyen versiyonları bulunur.

Router

GLUE Ekipmanları

Ses Görüntü işleme, monitoring, ve kontrol ürünlerinin genel adıdır. Frame olarak da adlandırılan bir kasanın içine kart tabanlı cihazların eklenmesi ile oluşturulur. Her proje için ayrı ve projenin ekipman sayısı ve ihtiyaçlara göre belirlenir. Sinyal dönüştürücüler, çoklayıcılar, aspect dönüştürücüler, ses dönüştürücüler, embedderlar, de embedderlar bu ekipmanların içine girer.

GLUE Ekipmanları

Proje Çizimi

Hazırlanan projelerin çiziminin yapılması hangi glue ekipmanların nerde ve ne amaçla kullanılacağını ve ne kadar glue ekipmanlarına ihtiyaç duyulduğunu ortaya çıkaran ve projeye başlanmadan çıkarılması gereken ve projenin gerçekleştirilmesi sırasındaysa numalaralandırmaların da yapılması ile hangi kaynağın hangi uca gittiğinin haritalandığı bir proje çizimi projenin ilerde müdahalesini kolaylaştırır.

Proje Çizimi

PROJELERİMİZ

clear

  Çözümler

  clear

  HABERLER more_horiz

  clear

  Langueges

  clear